Styrelsen informerar NFLS
Vi har haft några givande dagar på Marjattaskolan i Helsingfors där Finland bjöd på några vintriga och fina dagar med mycket inspiration. Vi möttes upp på Hotel Haaga (1) strax utanför centrum där vi hade vårt inledande möte. Mötet blev något försenat med anledning av inställda flyg så det fick bli ett kvällsmöte istället.
Mötet inleddes på Marjattaskolan med rapporter från Nordens länder och sedan avhandlade vi inkomna fondfrågor.
• NFLS kommer även 2016 att stödja Blagoe Delos utvecklingsarbete av Antroposofisk läkepedagogik och Socialterapi i Ryssland. NFLS har numera även ett samarbetsavtal med Statliga Universitetet för Socialt arbete i Moskva.
• Vi går även i år in med bidrag till Världskongressen i Ekaterinburg 2017 viket innebär att NFLS är en av huvudaktörerna bakom kongressen. Detta är vi är mycket stolta över. Ett stort tack till Petter Holm som så starkt bidragit till NFLS möjligheter att vara med i utvecklingen av det antroposofiska arbetet inom EU och Ryssland.
• Vi beslutade att ge ett startkapital till igångsättandet av Danmarks nya tidsskrift Kairos och väntar med spänning på det 1:a numret. Här kan vi passa på att komma med en önskan om att tidskrifterna i Norden hittar vägar till inspiration av varandra.
• Vi beslutade att bejaka ansökan från Landsbystiftelsen i Norge som ansökt om ett stöd till genomförandet av deras 50-årsjubilem under 2016 håll utkik på hemsidan där det finns datum för detta.
• Vi har beslutat att stödja en författare med arbetet med en omarbetning av Läkepedagogiska kursen.
Dag två av styrelsemötet förlade vi på Snellmanhögskolan i Helsingfors. Vi fick tillgång till en fin lokal där vi kunde arbeta med utformandet av förbundets kärnvärden. (Kommer precenteras senare med ett grafiskt utarbetat förslag) Sedan bjöds vi på en mycket inspirerande rundvandring. Ett stort tack till Snellmanhögskolan!
Mikaela kom med förslag till tema för majdagarna 2017:
VÅR TIDS SJÄLSLIGA NÖD I SPÄNNIGSFÄLTET MELLAN DEN DIGITALA VERKLIGHETEN OCH SJÄLENS BEHOV
Vi startade en smsgrupp (Supertext) dit några redan blivit inbjudna. Vill du/ni vara med, meddela då Mikaela så bjuder hon in till gruppen – mikaela@nfls.nu . Tyvärr verkar smsgruppen endast fungera i Sverige =(. Vi får lösa dessa teknikaliteter under vägen eftersom alla som kan/vill vara med i aktionskommittén behövs.
Dag tre checkade vi ut från hotellet och tog en frisk promenad till Marjattaskolan igen för summering och vidare arbete. Vi bjöds på god lunch!
Ett stort tack till Marjattaskolan för utmärkt värdskap, detta bådar mycket gott inför höstmötet!

Viktiga hållpunkter
• Aktionskommittén träffas på Saltå i Järna torsdag 25 augusti 2016 kl 13.00. Anmälan till Mikaela eller Alexandra helst en vecka innan så att vi kan beställa mat.
• Styrelsemöte lördag 27 augusti i Järna
• Höstmöte Marjattaskolan i Helsingfors 9-12 november 2016
• Majdagarna 2017
• Nordisk allkonst KIK festivalen i Danmark under vecka 26, 2017
• World Congress 7-10 september 2017 i Ekaterinburg
Vi har observerat att 2017 bir ett mycket händelserikt år och det möter vi med glädje och stor tillförsikt.
Vill du/ni ha tillgång till hela styrelseprotokollet så kontakta mig på mail alexandra@nfls.nu.
Vår webredaktör Hanne Hasselberg påminner om att hon gärna tar emot bidrag till hemsidan. Maila dessa via ordföranden alexandra@nfls.nu.

Ha en riktigt fin vår!
Med vänlig hälsning
Alexandra med styrelsen