DSC_0294 DSC_0490

Nordisk Allkunstverk

Nordisk Allkonstverk (tidigare Nordiskt Midsommarmöte) är en sommarfestival som återkommer vart annat år. Nordiskt Allkonstverk vänder sig till unga och vuxna med och utan funktionshinder från hela norden som vill vara med på en annorlunda innehållsrik sommarfestival.

 

Inbjudan till Nordisk Allkunst – KIK 2019

“At mødes over grenser”

En festival for ALLE der vi genom danse, sang, musik, eventyr,

beretninger for skride over vores egene genser og mødes i et fri

rum der vi alle er sammen som mennesker fra forskellige

lænder, baggrund, historie. Vi vil i denne nionde festival knytte

det sammen som begyndte i Sverige som et “Socialt

Allkonstverk” og vandrede videre sammen med Peer Gynt til

Norge for at så komme til H.C. Andersens Danmark.

Der har ved vores Inspirationsmøder med ambassadører fra

Sverige, Norge, Island og Danmark kommet frem at ved dette

sidste møde i Danmark så skal der være fest og glæde og tid til

samvær med alle vores gamle venner som vi har mødt genom

åren og alle nye som vi vil møde sommeren 2019.

Også denne gang så kommer vi at være på Fuglsøcentret, med

den venlige personale, i Nationalparken Mols Bjerge, med den

smukke natur.

Vi glæder os at se DIG i uge 26 (d. 24-28 juni) 2019

Jeg vil gerne invitere Jer til et ”projektgrupps” møde indfør Nordisk Allkunst /  KIK-2019.

Kære ”Allkunst-venner!”
Det har genom åren varigt et stort antal deltagere, beboere og medarbejdere i Nordisk Allkunst, fra hele Norden men også fra Skotland, Estland, Latvia, Rusland… De sidste to ganger, 2015 og 2017, har festivalen varigt på Fuglsø center i Danmark med ca. 400 deltager. Vi vil nu samle en ”Projektgruppe” som ansvarar for den overgribende planeringen af aktiviter og arrangemang til festivalen 2019.
Der er en meget aktiv ”Inspirationsgruppe” med ambassadører fra forskellige virksamheder i Norden. Den er meget betydningsfuld og på en måde vores opdragsgiver som kommer med ideer, opslag som vi skal prøve at forviklige. Men vi trænger derudover en gruppe som arbejder med logistik og den ydre ram…en ”projektgruppe”!
Vi vil derfor invitere til et møde den. 18-19. januar  for at se på hvad som er af opgaver indfør KIK-2019 og hvordan vi kan fordele dem. Dette ”projektgruppesmøde” kommer at blive i Jylland med overnatning på Hertha.
Den. 22-24 marts lommer så ”ambassadørerne” fra hele Norden til et Inspirationsmøde på Fuglsø.
Har Du mulighed at deltage og engagere Dig i ”Projektgruppen” så vend tilbage til mig snarest og senest d. 20/12 med besked.
Venlig Hilsen
 
Sonny Ferm
Hovedgaden 65
4654 Faxe Ladeplads 
Danmark 
Tfl. + 45 20 51 38 60

Referat från Ambassadørmøde d 20-23/9 2018

Opsummering af gruppearbejde “Hvad er grænser?”:

At synge bryder grænser. Både personlige grænser men også speciale grænser.

Dans, sang, bevægelse.

Et skuespil hvor skuespillerne taler på deres eget sprog. Et skuespil der bryder grænserne

mellem os.

Workshop med sprog. Lær et nyt sprog hver dag.

Der er ønske om at festivalen kommer til Island.

Ambassadørerne skal tage det første skridt i forhold til at bryder grænserne. Snakke med

nogen man ikke kender, hjælpe nogen der har brug for hjælp osv.

Der kan være mange forskellige grænser. De grænser vi kan se, grænser mellem os, grænser

i tankerne, grænser i forhold til hvad vi kan, grænser for hvor meget vi kan forstå af folk der

taler et andet sprog, vi kan komme til at begrænse hinanden.

Gruppearbejde “Hvad ønsker vi på næste festival?”:

Der er et stort ønske om at på næste festival kan man vælge frit imellem de tre hovedemner; kunst,

idræt og kultur.

Er der mulighed for at de forskellige workshops kan fremvise et “produkt” på den sidste dag?

I stedet for at blive “delt op” i dyrekredstegnene, kan deltagerne deles op i de forskellige lande, så

det bliver mere synligt? Kan vi også finde flag fra alle lande og sætte dem op?

Kan der være et tidsrum hvor de forskellige steder kan øve sig til åbenscene?

Stort ønske om klovne og gøgleri.

Er det uligt med madpakker? (Hvis nogen vil spise frokost uden?)

Hvad er ambassadørernes rolle:

Få de andre til at føle sig velkommen.

Hjælpe til under hele festivalen.

Sælge T-shirts, hatte, postkort osv.

Ambassadørerne skal præsenteres og have navneskilt hvor de fremstår tydeligt at de er

ambassadører.

Præsentere dagen på scenen

Hjælper med at tager imod gæsterne.

Hjælper med at gøre klar til festivalen dagen optil.

Workshop:

Idræt, musik, dansk.

Skuespil – på alle sprog

Træværksted

Sprog – lær de andres sprog

Karpenhøj – igen

Storytelling – ønske om selv at skabe historien og fremvise den. I et lille spil eller fortælling.

Ballon/papirlanterner – Udsmykke og sende afsted på den sidste dag.

Gøgler workshop

En workshop hvor vi kan skabe et fælles kunstværk

Medie workshop – dokumenterer festivalen

Portrætter

Mad workshop – smage de andre landes mad

Hvordan står jeg på en scene. Workshop der lærer deltagerne hvordan man står på en

scene.

Rollespil – lave kostumer og spille rollespil

Sport

Pil og bue

Fodbold

Social eurytmi

Workshop der laver dekoration til festaftenen.

Tilbageblik – hvad tager vi med os?

Fællesskabet – det gode venskab

Musikken – vi bærer den alle med os på hver vores måde.

Vores fælles arbejde og idéerne. At vi skaber en festival for hinanden men også for os selv.

Det er vigtigt at vi giver vores glæde og viden videre til dem vi bor sammen med. Bofællesskaberne.

Selvom at vi kommer fra forskellige lande og taler forskellige sprog forstår vi hinanden.

Vi inspirerer hinanden.

Glæden og den gode stemning.

Vi er stærke sammen og skaber noget vi kan være stolte over at give videre.

At vi i fællesskabet oplever vi noget der er større end os selv.

Vallersund og Fremskolen vil gerne fremvise et eventyr på festivalen.

Det er vigtigt at vi griber denne mulighed vi har fået og skaber noget stort – og bliver ved med det.

“Hvorfor ikke være venner hvis man kan? “

Följ Nordisk Allkunst på Facebook

Inbjudan Inspirationsmøde NORDISK ALLKUNST – Danmark

20-23/9 2018

Kære beboere, bruger, medarbejdere, ambassadører og inspiratører!

Vi vil ønske Jer hjerteligt velkommen til endnu et inspirationsmøde for Nordisk Allkunst 2019!

 

Det kom ved vores møde i januar frem ønske om att KIK-2019 skal indeholde mere musik og dans. Jette Rymer, som mange kender fra tidligare festivaler vil hjælpe os med at få musik og sang mere frem. . Ali, som også var med sidste gang, vil igen danse hip-hop med os og så vil der blive folkedanse fra Sverige, Norge, Danmark og alle andre lande som gerne vil vise noget specifikt fra deres hjemland. Det vil med andre ord blive en «kulturfestival» med bidrag fra forskellige lande og kulturer. Naturlighvis vil vi også høre folkeeventyr fortalt på de sprog, de kommer fra…. 

Alt dette kommer vi at få et smagsprøve af, ved vores andet inspirationsmøde i september. Vi skal også planere og fordele opgaver for KIKfestivalen 2019, så når vi mødes på Fuglsø, har vi alle forskellige opgaver og områder vi har ansvar for, og tager vare på.  

Sæt stort X i Jeres kalender disse dage og glæd jer til vores inspirerande samarbejde i ambassadørgruppen.

 

Rapport från  Kunst – Idræt – Kultur / KIK-festival Danmark 2017

 

2017 var Danmark igen værtsland for den impuls som gennem 14 år har strømmet gennem de Nordiske lande som et fælles inklusionsprojekt.

En impuls om et socialt allkunstverk hvor alle deltagere, uanset sprog, kultur og handicap har samme værdi og betydning, en festival hvor vi mødes i intensive og inspirerende dage, i ”samlæring” og skabende i en fælles samhørighed.

Projektgruppen har alle årene bestået af repræsentanter fra de Nordiske lande, både beboere og medarbejdere. Vi er gennem årene blevet mere bevidste på medinddragelse, delagtighed og inkludering og at vi sammen skal skabe en festival. Dette arbejde har været en stor udfordring og opgave, og vi har gennem ambassadørmøder, inspirationsmøder og netværksmøder fundet talsmænd for det, vi ønsker at være sammen om, danne en festival om. Sammen er temaer, indhold og program vokset frem. Ambassadørerne er bindeleddet mellem planlægningsgruppen og deltagerne på bostederne.

På KIK – festivalen 2015 arbejdede vi med eventyr af HC Andersen, og ønsket var at dette skulle føres videre til 2017, men vi ønskede noget mere, noget større, et fælles teaterstykke. Noget at arbejde sammen om og forberede hjemmefra. Idræt, naturen, leg og bevægelse skulle igen være en del af programmet. De smukke omgivelser, land, vand og by med dens historie skulle også flettes ind i dagenes program.

K- kunst: Snedronningen blev vores valg.

Gennem fælles dramamøder og en engageret dramagruppe lykkedes det at få alle 7 scener fordelt på forskellige bosteder. Vi øvede hver for sig og da vi kom til Fuglsø blev det hele sat sammen under intensive og arbejdsomme dage.

I-idræt: Fodbold, gymnastik, dans, hockey, løb, vandreture og leg var hver dag en del af idræt. En stor fodboldturnering og opdagelse i naturen og havet omkring os var spredt ud over dagene fra morgen til aften.

K-kultur: Udflugt til slotsruinen i Kalø Vig foregik i regnvejr og højt humør. Byvandring og rundvisning på glasmuseet i Ebeltoft, besøg på Fregatten Jylland med drabelige fortællinger fra en svunden tid.

Vi startede hver morgen med et spændende indlæg om dagens tema. Katharina Karlsson fortalte om Kunst, Sonny Ferm om Idræt og Dag Balavoine om Kultur og sådan genså vi 3 af grundpersonerne i den impuls der startede tilbage i 2001 i Järna, som et ”Socialt Allkunstverk”.

 

Det første inspirationsmøde er planlagt til d. 11-13 januar 2018 på Marjatta hvor ambassadørerne igen skal mødes og starte arbejdet med ALLKUNST – 2019.

                                                                                                                                  

For projektgruppen

Sonny Ferm & Anne-Lene Jappe

 

 

Inntryck från Nordisk Allkunstverk 2015 Fuglsøcentret på Mols.

 

Läs mer om Nordiskt allkonstverk:

www.nordisk.allkunstverk.com
På Facebook: Nordisk Allkunst Danmark 2015