Länkar och resurser

Hjälp oss att uppdatera medlemsregistret 2018! Klicka HÄR!

Landsförbund

Danmark: Helsepedagogisk Sammenslutning Danmark

-Helsepædagogisk Sammenslutnings formål er – med udgangspunkt i Rudolf Steiners menneskebillede – at styrke og videreudvikle helsepædagogikken og socialterapien i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige behov.

Sverige: Värna

-Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Finland: Suomen Hoitopedagoginen Yhdistys

Suomen hoitopedagogen yhtisdys

Norge: https://sosialterapi.no/

Norden

Antroposofi i Norge

-Antroposofisk selskap i Norge.

Värna

– Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi

Antroposofi.dk

-Antroposofisk selskab Danmark

Antropos.fi

-Antroposofiska sällskapet i Finland

 

Internationellt

https://inclusivesocial.org/

Goetheanum.org

Anthroposophy UK

Antroposophical Society in America

 

Resurser

Kairos tidskrift

Anthromedia.net

Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen. Et forsknings- og udviklingsprojekt om Marjatta Behandlings- og skolehjem.