Omsorgsverksamheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Läkepedagogik och Socialterapi i Norden är ett omfattande nordiskt nätverk av omsorgsverksamheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Till grund för arbetet ligger antroposofisk etik och människosyn, som fortlöpande utvecklas för att kunna möta individens behov och samhällets frågor på ett fruktbart sätt.

 

(For english translation, please click the british flag in the upper right corner)