Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi

Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi är ett omfattande nordiskt nätverk av omsorgsverksamheter för barn, ungdomar och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Till grund för arbetet ligger antroposofisk etik och människosyn, som fortlöpande utvecklas för att kunna möta individens behov och samhällets frågor på ett fruktbart sätt. (Hänvisning antroposofi)

Förbundets ändamål och organisation

I Förbundets stadgar från 1998 är dess ändamål formulerat på följande sätt: Det Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi är ett förbund av sinsemellan självständiga arbetsgemenskaper vilka arbetar med barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Till grund för förbundets arbete ligger den antroposofiska människobilden såsom den utformats av Rudolf Steiner och företräds av den Fria Högskolan för Andevetenskap i Dornach, Schweitz. Förbundets uppgift är att utveckla den antroposofiska läkepedagogiken och socialterapin. Förbundsmöten hålls minst två gånger om året – under Majdagarna och Höstmötet. Stadgar rev 2015 (pdf, 56 kb)

Styrelse

Förbundets styrelse består av fem landsrepresentanter, som respektive landsförbund väljer, samt ordförande och kassör, vilka utses av förbundets årsmöte. Styrelsen består för innevarande år av följande ledamöter:

Ordförande: Alexandra Jensen Zoffmann
Kassör: Bo Sjögren
Landsrepresentanter:
Danmark: Anne-Lene Jappe
Finland: Sanna Suhonen
Island: Thor Ingi Danielsson
Norge: Aina Nagell-Sværk
Sverige: Sofi Ericson

Klicka här för presentation av styrelsen

Läs här Bente Edlunds artikel om:

Antroposofisk helsepedagogikk och sosialterapi i Norden

Organisationsnummer 802406-0611

Betalningsuppgifter internationellt:

IBAN: SE68 8000 0832 7994 3508 9298 BIC SWEDSESS