Vårmöte i Järna


Kära medlemmar, 
den 26 maj utarbetade de medlemmar som hörsammat kallelsen tillsammans med styrelsen temat för Majdagarna 2015. Vi lyckades inte nå ända fram till en slutlig formulering men kom tämligen nära det. I det bifogade dokumentet kan ni se resultatet. Med detta som utgångspunkt kommer vi under Förbundsmötets årsmöte i Bergen, Norge, den 5 – 8 november 2014 att tillsammans i stort färdigställa programmet.

Vi hoppas på deltagande från er sida!

Vänligast

Göran Nilo
Ordförande i Nordiska Förbundet

Mail: goran@nfls.nu
Mobil: +46(0)70-1749 386

2014-05-27 /Manuela