Svenska utbildningar

Järna Akademi
Läkepedagogisk och socialterapeutisk utbildning, 4 år.
Fortbildning i Waldorfpedagogik för läkepedagoger.
Fortbildningskurser för läkepedagoger.

Länk till Järna Akademi

Mer information:
Varna.nu