RAPPORT om LSU/SPIRAs samverkan

Läkepedagogiska och Socialterapeutiska Utbildningen i Järna/LSU och SPIRA miljöterapeutiska utbildning har under de senaste åren fört samtal om nya utbildningsbehov. Bakgrund är de förändringar som skett inom yrkesområdet i Sverige kombinerat med en allmän utveckling i Europa: traditionella utbildningar inom läkepedagogik och socialterapi söker nya vägar.

I våras beslutade de två utbildningarna att gå samman i ett orienteringsår.
Syftet är att de samla ihop LSUs och SPIRAs kompetens under samma tak, att tillhandahålla en grundutbildning med hög kvalitet, att kunna erbjuda kvalificerad fortbildning samt att på sikt arbeta fram en statligt godkänd utbildning med lämplig nivå.  En gemensam organisation för att möjliggöra allt detta har formats, med namnet Järna Kompetens.
Själva utbildningen söker fortfarande sitt namn.

I övergången har vi bemödat oss om att kombinera det väsentliga från två utbildningskulturer: LSU med sin djupa, mångåriga erfarenhet av utbildning och SPIRA med sin eldiga ungdomskraft och sina nyskapande idéer fogas ihop till någonting nytt.
Den gemensamma grunden är antroposofi och omvärldsintresse. Metodiken är välkänd, erfarenheter från arbetsplatsen belyses och berikas genom föredrag, konstnärligt övande och samtal: den triala metoden kort och gott.

Steg 1. Orienteringsår igång!

Orienteringsåret har redan börjat och ersatt LSU-s årskurs 1 och SPIRAS gamla orienteringsår. 38 deltagare från olika delar av landet går detta läsår som omfattar fem veckoblock. Föreläsare från Värnas egna verksamheter kompletteras av kurshållare med annan bakgrund: Gerard Lartaud, Dick Tibbling, Kerstin Strömblad, Nnenna Berlander, Susanne Larsson, Ragnar Rasmussen och Linda Lindenau för att nämna några namn bara. Mikaela Stenius och Hélène Blomqvist står under hösten för de konstnärliga inslagen

Steg 2. Årskurs 1 och 2, med start hösten 2010.

Till hösten 2010 startar den nya 2-åriga utbildningen. Grundförutsättningen är den studerandes eget beslut att genomföra två års utbildning, till skillnad från orienteringskursen som ses som obligatorisk av många verksamheter.

Steg 3. Fördjupningsåret som bygger på steg 2.

Detaljerad information om kursinnehåll och upplägg kommer att skickas ut innan jul.
Det pågår fortlöpande samtal och dialog kring form och innehåll, en verklig process!
Intresserade kan vända till någon i kollegiet.

Kollegiets medlemmar: Hélène Blomqvist helene-blomqvist@telia.com
Anders Rosenberg anders@saltaby.se
Mikaela Stenius mikaela@stenius-online.se
Christian Texier christian@saltaby.se