Vi vill tacka alla deltagare för att ha bidragit till några mycket trevliga och givande Majdagar!

Foto: Frode Hølleland / Hanne Hasselberg