PROJEKT  EKATERINBURG

”Som himlen på jorden…. ” – en plats i Ural

Brigitte Deck

Hösten 2001 startade ett Seminarium för Läkepedagogik och Socialterapi i staden Jekaterinburg i Sverdlovsk regionen i Ural, Ryssland. Det skedde genom lokala initiativ- tagare i samarbete med Öst-Väst gruppen inom Föreningen SOFIA i Järna, samt med det Nordiska förbundet för läkepedagogik och socialterapi. Det blev ett mycket fruktbart samarbete, regelbundet åkte medlemmar inom Öst-väst gruppen till Jekaterinburg för att undervisa och så småningom även för att stödja nya projekt som uppstod genom studenter som hade absolverat det treåriga seminariet. Arbetet gick att genomföra tack vare generöst och kontinuerligt stöd från Nordiska förbundet och genom holländska stiftelser.

projekt Blagoe Delo 2016 projekt Blagoe Delo 2016

Vera Simakova, en av initiativtagarna och ledare av seminariet i Jekaterinburg, startade 2005 tillsammans med några kollegor den socialterapeutiska dagverksamheten Blagoe delo i Verch-Njevinsk utanför den stängda staden Novouralsk, 70km nordväst om Jekaterinburg. Det skedde i ett halvt förfallet hus utan något som helst ekonomiskt stöd från staten.

Därmed fick även utbildningen en ny inriktning med fokus på socialterapi, samtidigt som det fortsatte ett seminarium i mindre skala i Jekaterinburg för speciallärare, även detta genom före detta studenter.

Verksamheten Blagoe delo samt Sofia Seminariet för socialterapi som är på samma plats har genomgått en stor utveckling sedan starten 2005.

Genom stort ekonomiskt stöd från Nordiska förbundet i Sverige och utländska fonder och stiftelser kunde den fallfärdiga byggnaden förvärvas och gradvis renoveras och så småningom bli godkänd både för socialterapeutisk verksamhet och som utbildningsplats.

I dagens läge får ca 50 ungdomar och vuxna människor med funktionsnedsättning eller personer som har en svår utsatt social livssituation möjlighet till ett meningsfullt och människovärdigt liv i Blagoe delo. Det finns sju verkstäder, en teaterstudio, ett musikband, samt en stor trädgård för grönsaks- och blomsterodling.

projekt Blagoe Delo 2016 projekt Blagoe Delo 2016

Ungdomar och vuxna, som på hösten 2005 satt som skuggor av sig själva hopkurade i en ring i ett nergånget hus, har blivit hela människor som utstrålar livsglädje och självsäkerhet. Många av dem har som deltagare i teaterstudion turnerat inte enbart regionalt och i Moskva utan de har även deltagit i stora konferenser för människor med funktionsnedsättning i Sverige, Norge och Österrike.

Blagoe delo arrangerade i november 2012 en rysk kongress i Jekaterinburg för människor med funktionsnedsättning i samarbete med socialdepartementet i Sverdlovsk och den ryska föreningen för läkepedagogik och socialterapi. 250 personer deltog från 15 regioner i Ryssland.

Sofia Seminariet i Blagoe delo har under alla år haft en kontinuerlig kontakt med Utbildningen för läkepedagogik och socialterapi i Järna.

Mellan åren 2004 och 2015 reste fyra olika studentgrupper från Sofia Seminariet till Järna för att delta i de nordiska studiedagarna, de så kallade Majdagarna på Kulturhuset. De gjorde även studiebesök hos de olika verksamheterna runt om i Järna. Detta blev till en oförglömlig upplevelse och en höjdpunkt i slutet på deras treåriga utbildning. Första gången bidrog Svenska institutet med ekonomiskt stöd, de andra gångerna stod Nordiska förbundet för kostnaderna.

Sverdlovsk regionen ligger vid Uralbergen på gränsen mellan den europeiska och asiatiska delen av Ryssland. Regionen är hälften så stor som Tyskland och har en egen regionsregering (Duma) med en Moskva-utnämnd guvernör.

Under de senaste åren har ett mer och mer intensivt samarbete uppstått mellan Blagoe delo och den politiska och administrativa ledningen i regionen. Vera Simakova blev invald i guvernörsrådet och i samarbete med socialdepartementet genomförde hon med flera medarbetare i Blagoe delo och Petter Holm som projektledare ett utbildningsprogram för 20 ledare av sociala institutioner i regionen. Det var en respons på deras behov för metoder för genomförandet av FN konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Sofia Seminariet i samarbete med Nordiska förbundet stod som modell för detta program och kurserna skedde delvis i Blagoe delo. Kursen gjorde ett stort intryck på deltagarna och det pågår ett fortsatt samarbete i att omstrukturera de befintliga institutionerna i regionen efter Blagoe delos’ modell. Vera Simakova är även invald som medlem i Public Chamber i Sverdlovsk där man aktivt arbetar för alla människors lika värde och rättigheter i samhället.

Blagoe delo är ett pilotprojekt i detta syfte som genom spridning av den antroposofiska läkepedagogiska och socialterapeutiska metoden visar på möjligheter i teori och praktik.

Sedan ett år tillbaka är Blagoe delo i full fart med att förbereda den första ryska världskongressen för människor med funktionsnedsättning i Jekaterinburg 2017.

Detta sker i samarbete med guvernören och socialministern i Sverdlovsk, även den federala regeringen har uttryckt sitt godtycke och lovat att stödja projektet.

Det är en gigantisk uppgift som ger stora perspektiv för framtiden men klyftan mellan möjligheterna och de faktiska resurserna i nuläget är ofantligt stor.

Blagoe delo genomför kultur – och informationsfestivaler i olika distrikt i Ryssland med sin teaterstudio och sitt musikband. De figurerar i TV, i tidningar och på presskonferenser och är kända över hela Ryssland då det vann priset för Rysslands näst bästa sociala projekt år 2014 och priset för det bästa projektet 2015.

Att Blagoe delo samtidigt kämpar för att överleva är svårt att förstå. De får utmärkelser, vinner priser, de får diplom och blommor men inget som helst ekonomiskt stöd för sin verksamhet. De kan söka engångsbidrag hos olika stiftelser och välgörenhetsorganisationer, de får viss hjälp med att genomföra ovannämnda projekt men de får inga pengar för verksamheten. Man är tvungen att skära ner medarbetarantalet till ett minimum eftersom det inte finns pengar för lönerna. De ligger efter med betalningar för el och värme och de fick sluta med att laga mat i köket för alla som kommer till sitt arbete. Dessa människor med funktionsnedsättning eller andra psykiska eller sociala problem kommer med iver och glädje varje dag, de får känna sig behövda som medarbetare och är delaktiga i den praktiska delen av utbildningsverksamheten.

Maria: Jag vill stanna här för alltid, det är mitt hem. Jag hjälpte till med att bygga upp huset. Jag älskar vår teaterstudio.

Matja: Jag tycker om att jobba i syslöjden. Jag gillar när det kommer studenter, då visar jag dem hur man tovar eller syr väskor.

Lena: Förut satt jag ensam hemma. Nu tillhör jag en gemenskap jag har vänner och får kärlek.

Slava: Jag hjälpte till med att renovera huset och bygga upp verksamheten. Innan dess var jag bara hemma utan uppgift, hade inga vänner och ingen behövde mig.

projekt Blagoe Delo 2016

Vladimir: Jag umgås med många här. Jag blir respekterad och får hjälp när jag behöver det. Har jobbat i bilverkstan förr men det var hemskt. Nu är allt bra som himlen på jorden.

Artjom: Jag mår bra här. Jag arbetar i ljusverkstan och lär mig nya saker hela tiden.
Sofia Seminariet som är på samma plats som verksamheten Blagoe delo har fått internationell examensrätt genom Crossfields Institute i England.

Genom det svåra ekonomiska läget i Ryssland är det just nu inte möjligt att genomföra de tre socialterapeutiska utbildningsåren. Varken studenter eller institutioner har möjlighet att bekosta vidareutbildningar.

Man organiserar korta seminarier i Blago delo tills vidare och har ett samarbete med Socialhögskolan i Jekaterineburg där man arrangerar föreläsningar. Det finns även ett samarbete med Rudolf Steiner Högskolan i Oslo och med det Läkepedagogiska och Socialterapeutiska institutet i Bergen.

Hela detta omfattande arbete började som ett litet frö i Öst-Väst gruppen inom Föreningen SOFIA och med Nordiska förbundet för läkepedagogik och socialterapi.

Buren av en stark impuls, mot alla odds, utvecklades denna verksamhet till ett pionjär- projekt av stora mått där den antroposofiska impulsen och människosynen verkar in i det politiska arbetet. Förhoppningsvis kan det leda till en förändring i lagstiftningen vad gäller vården och omhändertagandet av människor med funktionsnedsättning.

Blagoje delo