NFLS har den stora glädjen att få tre nya medlemmar

Stiftelsen Solstrimma

Stiftelsen solstrimma  grundades år 2002 med målsättningen att skapa kontinuitet av den verksamhet som under 10 år föregåtts på Sjölidens elevhem, annex till dåvarande huvudmannen Mikaelgården i Järna. I ledningen är Lennart Agebjär tidigare föreståndare för Sjölidens elevhem. . Verksamheten har den antroposofiska människobilden som grundval och har till uppgift att stödja människor med funktionsnedsättning och att främja deras utvecklings- möjligheter på bästa möjliga sätt.Stiftelsen har tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva boendeverksamhet med fyra platser enligt § 9:9 LSS.                  Adress Harry Martinssons väg 17 64693 Gnesta

 

Skogsgården Hajdes

http://www.hajdes.se/

Stiftelsen Viktoriagården

http://viktoriagarden.se/

NFLS önskar dessa verksamheter varmt välkomna