Novemberdagar 2015

Hej och varmt välkomna till NFLS Höstmöte som hålls 4-7 november i

Danmark. Hertha Levefœllesskab kommer att vara värdar för

Novemberdagarna 2015.

http://www.hertha.dk

Vi kommer att lägga energi på att utveckla Läkepedagogiken och Socialterapin, våra

verksamheter, det nordiska sammarbetet och försöka sätta ord på några av våra

specialiteter. Vi kommer att arbeta med olika teman som är värdefulla att belysa ur ett nordiskt

perspektiv. Vi kommer att öva konstnärligt med sångerna ur HC Andersen som komponerades till

och sjöngs under Nordisk Allkonst festivalen i Danmark sommaren 2015

Vi kommer att djupdyka in i 3:e föredraget läkepedagogisk kurs genom studiearbete.

TIL TILMELDINGFORMULÄR

 

Arbetsform för mötet

Vi arbetar först i grupp och sedan i plenum, med tanken att försöka få fram och dela med oss

av den kunskap som finns inom förbundet.

När dagarna har gått så har styrelsen förhoppningsvis ett bra underlag till fortsatt arbete och var och en känner sig full av ny inspiration, kunskap, arbetsglädje och fröerna till Majdagarna 2017 är planterade i våra medvetanden. För att få till ett mer dynamiskt möte så rekommenderas du att läsa 3:e föredraget ur Läkepedagogiska kursen och tänka lite extra över det tema du valt att anmäla dig till.

Arbetsgrupper

1. Majdagar och språket. Ledare Mikaela Stenius och Anja Lehtonen

Hur utvecklar vi Majdagarnas organisation och hur arbetar vi med språkbarriären.

2. Framtid – forskning – fondmedel. Ledare Terje Erlandsen

Hur bidrar vi med relevant forskning och utbildning kring Läkepedagogiken och

Socialterapin på bästa sätt för att framtidssäkra våra verksamheter. Samt hur ska

förbundet använda och stötta projekt framöver.

3. Kärnvärden. Geir Legreid

Hur arbetar verksamheterna inom det nordiska samarbetet med kärnvärden och hur

förankras det in i kvalitetsarbetet.

 

4. Miljö och näringsfrågor. Gudfinnur Jakobsson

Hur behöver vi arbeta med miljön och näringsfrågorna på ett hållbart sätt

Och vilket ansvar tar vi för att leda den utveklingen framåt.

5. Världskongressen i Jekaterinburg 2017. Petter Holm

På vilket sätt kan vi samverka med verksamheterna i öst och vad kan vi bidra med.

6. Hantverket och arbetets betydelse inom Läkepedagogiken och Socialterapin

Förslag ej fastlagt Jonas Hallqvist (Ledare för snickeriet på Tunapack)

Hur använder vi hantverket och hur utvecklar vi verkstäderna inom

Läkepedagog/Socialterapeutiska verksamheterna.

7. Läkepedagogiken inom skolan Per Engebretsen

Hur arbetar vi med och hur stärker vi varandra inom skolfrågorna.

Det är många grupper vilket innebär att någon grupp kan komma att utgå

vid för få anmälningar.

 

Väl mött på

Hotel Skanderborghus Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg, Danmark

Reseförslag Vi rekommenderar ett tåg som går kl. 12:00 från Köpenhamn till Skanderborg

som är framme kl. 14:57 http://www.dsb.dk/

Hemresa lördag. 7 nov kl. 11:41 från Skanderborg som är i Köpenhamn kl. 14:22 för vidare

avgångar.