Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi är ett beskrivande namn som förbundet har haft i mer än 30 år nu. Det är dock en aning långt, och på svenska för ett förbund för hela Norden. Förkortningen säger heller inte så mycket, och krånglig avseende ordningen på bokstäverna. Därför vill styrelsen uppmana Dig att inkomma med ett (eller flera) förslag på nytt namn för förbundet, som sedan kan behandlas vid årsmötet i Bergen.

Du kan lämna Ditt förslag här