NORDISK ALLKUNST                                          

2017 var Danmark igen værtsland for den impuls som gennem 14 år har strømmet gennem de Nordiske lande som et fælles inklusionsprojekt.

En impuls om et socialt allkunstverk hvor alle deltagere, uanset sprog, kultur og handicap har samme værdi og betydning, en festival hvor vi mødes i intensive og inspirerende dage, i ”samlæring” og skabende i en fælles samhørighed.

Projektgruppen har alle årene bestået af repræsentanter fra de Nordiske lande, både beboere og medarbejdere. Vi er gennem årene blevet mere bevidste på medinddragelse, delagtighed og inkludering og at vi sammen skal skabe en festival. Dette arbejde har været en stor udfordring og opgave, og vi har gennem ambassadørmøder, inspirationsmøder og netværksmøder fundet talsmænd for det, vi ønsker at være sammen om, danne en festival om. Sammen er temaer, indhold og program vokset frem. Ambassadørerne er bindeleddet mellem planlægningsgruppen og deltagerne på bostederne.

På KIK – festivalen 2015 arbejdede vi med eventyr af HC Andersen, og ønsket var at dette skulle føres videre til 2017, men vi ønskede noget mere, noget større, et fælles teaterstykke. Noget at arbejde sammen om og forberede hjemmefra. Idræt, naturen, leg og bevægelse skulle igen være en del af programmet. De smukke omgivelser, land, vand og by med dens historie skulle også flettes ind i dagenes program.

K- kunst: Snedronningen blev vores valg. Gennem fælles dramamøder og en engageret dramagruppe lykkedes det at få alle 7 scener fordelt på forskellige bosteder. Vi øvede hver for sig og da vi kom til Fuglsø blev det hele sat sammen under intensive og arbejdsomme dage.

I-idræt: Fodbold, gymnastik, dans, hockey, løb, vandreture og leg var hver dag en del af idræt. En stor fodboldturnering og opdagelse i naturen og havet omkring os var spredt ud over dagene fra morgen til aften.

K-kultur: Udflugt til slotsruinen i Kalø Vig foregik i regnvejr og højt humør. Byvandring og rundvisning på glasmuseet i Ebeltoft, besøg på Fregatten Jylland med drabelige fortællinger fra en svunden tid.

Vi startede hver morgen med et spændende indlæg om dagens tema. Katharina Karlsson fortalte om Kunst, Sonny Ferm om Idræt og Dag Balavoine om Kultur og sådan genså vi 3 af grundpersonerne i den impuls der startede tilbage i 2001 i Järna, som et ”Socialt Allkunstverk”.

 

Det første inspirationsmøde er planlagt til d. 11-13 januar 2018 på Marjatta hvor ambassadørerne igen skal mødes og starte arbejdet med ALLKUNST – 2019.

                                                                                                                                  

For projektgruppen

Sonny Ferm & Anne-Lene Jappe