Konstterapiseminariet i Petersburg

En ny seminarieverksamhet har kommit i gång i Petersburg med stöd av Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi.

Seminarieverksamheten har till uppgift att ge konstterapeutiska ansatser för dem, som arbetar inom läkepedagogik och socialterapi. Detta för att i någon mån kunna täcka behovet av konstterapin, eftersom det i Petersburg med omnejd inte finns några konstterapeuter.

Under det gångna året har temat för seminarieverksamheten varit: ”De helande och verkande formkrafterna i djurkretsen”. Det har behandlats djurkretsens kosmiska färgkrets och den terapeutiska aspekten i samband med rörelsens, känslans och karaktärens formkraft. Vidare har behandlats färgförvandlingen under årsloppet, de tolv dygderna i förbindelse till djurkretssagorna, som har målats och illustrerats av deltagarna, som enskilda och socialterapeutiska övningar i grupp. Därtill har det varit eurytmi, musik, sång- och ljudövningar och föredrag till temat.

Temat för detta år är den läkepedagogiska kursen i förhållande till sjukdomsbilderna. Polariteterna har behandlats. De som har en sammandragande tendens – punkttendens -, vilken leder till förstelning och förtorkning: epileptisk, tvångsmässig, svagsint, småhövdad, microcefal, autistisk och fantasifattig. För att skapa en utjämning bearbetas dess motsats med en upplösande och utvidgande karaktär,
sjukdomsbilder med omkretstendens: hysterisk, glömsk, orolig, psykomotorik maniakalisk, storhövdad, hydrocefal, överdrivet kontaktsökande och överflödande fantasi.

Seminarieverksamheten grundades 2004 och har sedan dess koncentrerat sig allt mer på en konstterapeutisk utbildning.

Deltagarantalet består av 18 seminarister och lärarkollegiet av följande docenter:
Denis Koschetschkin, dr. med
Marina Rykina, läkare
Olga Rozanova, läke-eurytmist
Marina Kaikova, sång- och musikpedagog
Helena Petschalina, läkepedagog
Serafim Petschalin, socialterapeut
Martin Gull, konstterapeut