Järna Kompetens- LäS Utbildningar

Utbildningen drivs av Järna Kompetens, en gemensam satsning av LSU och Spira. Järna Kompetens är ett icke vinstdrivande aktiebolag. Utbildningens namn är LäS-utbildningar som erbjuder en fyraårig utbildning i Läkepedagogik och Socialterapi. Utbildningen är uppdelad i två steg: Årskurs 1-3 samt Påbyggnadsår. Efter orienteringsåret erhålls ett intyg. Efter utbildningsåren erhålls ett diplom.

slide1

Kursen är förlagd till Vita huset på Kulturcentrum Järna (f.d. Rudolf Steiner seminariet).

För mer information, besök Järna kompetens