Hertha Levefœllesskab var värdar för Novemberdagarna, 4-7 November 2015.

Mötet hölls på Hotel Skanderborg, Audonicon och Hertha Levefællesskab. Deltagarna välkomnades onsdag, och vi fick se poesi som utförs av en dramagrupp från Hertha. Sonny Ferm gav oss en tillbakablick på årets Allkonstfestival. Därefter genomförde årsmötet. En separat rapport från mötet kommer snart.
Torsdag kördes vi till Audonicon, där vi började med konstnärlig upptakt vid Jette Rymer. Vi sjöng sånger med tema från Hans Christian Andersens sagor, som komponerades för årets Allkonstfestival. En film från årets Allkonstfestival visades. Sedan arbetade man med olika tema i mindre grupper. Efter lunch samtalade man i grupperna om 3: e föreläsningen från  läkepedagogisk kurs. På eftermiddagen ble vi visat runt på Hertha Lævefellesskap. Per Clauson-Kaas berättade sedan om Herthas historia och vision. Kvällen avslutades med konsert med vokalgruppen Snagerinderne på Hertha.


Fredag ​​inleddes med minnesmärke: til de avlidnas minne. Sedan fortsatte arbete i studiegrupper och arbetsgrupper. Arbetet i de olika grupperna presenteras och diskuteras i plenum. Kvällen avslutades med middag på kulturhuset i Skanderborg.
Lördag ledde Anja Lehtonen oss i eurytmi, före mötets avslutande plenumsamtal ägde rum. Vi tackade för mötet i parken utanför Skanderborg hotell.