Dansk forbund har bytt namn till Helsepædagogisk Sammenslutning och har också en egen hemsida:

www.helsepaedagogik.dk