Bachelorgrad i Sosialpedagogikk

Studiet i sosialpedagogikk som startet høsten 2012 gir en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på steinerpedagogiske metoder.

sp_formtegn_detaljSosialpedagogens arbeidsoppgaver spenner over et vidt felt, fra ledelse av fritidshjem og opplæring av elever som trenger et praktisk-sosialt undervisningsalternativ, til arbeid med voksne innenfor sosialterapeutiske virksomheter.

I Norge finnes ti sosialterapeutiske institusjoner som gir bo-, arbeids- og kulturtilbud til mennesker med spesielle behov, basert på steinerpedagogiske ideer. Utover dette gir de 32 steinerskolene et omfattende tilbud til barn med ulike lærevansker og sosiale utfordringer. Fire av steinerskolene tilbyr et særskilt tilrettelagt læringsmiljø for elever med spesielle behov.

sp_formtegn_bredSosialpedagogikk slik det blir praktisert i de antroposofiske virksomhetene er en tverrfaglig aktivitet som integrerer miljøarbeid, omsorg, oppdragelse, opplæring og veiledning, og også terapeutisk-kunstneriske aktiviteter i arbeid med barn, unge og voksne med sammensatte behov. Kunnskap fra flere fagområder som psykologi, pedagogikk, sosiologi, filosofi, miljøarbeid, medisin og kunst ligger til grunn for det sosialpedagogiske arbeidet som utøves i steinerskoler, fritidshjem og i de sosialterapeutiske virksomhetene.

For mer iformasjon besøk studiet på rshoyskolen.no