Antroposofi i dag- en kurs för ledare inom antroposofiska verksamheter.

Jarna

Att vara ledare idag i en antroposofisk verksamhet ställer många krav. Förutom de formella kraven på utbildning och behovet av en arbetsledarkompetens, behöver man dessutom ha en grundlig orientering i den antroposofiska värdegrunden. På grund av den allt starkare samhällsfokusen på de första kraven – utbildning och arbetsledarkompetens -, är det inte ovanligt att de specifika antroposofiska frågorna har kommit i skymundan. Ett växande antal ledare inom antroposofiska verksamheter känner därför ett behov av att djupare lära känna den värdegrund utan vilken ett antroposofiskt ledarskap svårligen kan hanteras. Vi erbjuder en kurs med syfte att ge grundläggande kunskap om viktiga värderingar samt verktyg för ett ledarskap inom olika verksamheter med en antroposofisk inriktning. Kursen vänder sig till verksamma ansvariga inom antroposofiska verksamheter samt till alla som känner ett behov av att hämta ny kraft och inspiration i sitt arbete.

Tid och plats.

Modul 1 äger rum 15-16 oktober, modul 2: 3-4 december, modul 3: 14-15 januari, modul 4: 10-11 mars, modul 5: 21-22 april. Kursen äger rum på Kulturhuset i Ytterjärna. Övernattningen sker på hotellet intill Kulturhuset. Måltider intas på Kulturhuset eller på det intilliggande Robygge.

För mer information, ladda hem kursprogrammet här. (PDF)