NORDISK ALLKUNST DANMARK 2015

Kunst – Idræt – Kultur

KIK

Sommeren 2015 samledes i alt 425 mennesker fra Norge, Sverige, Island, Danmark, Rusland, Litauen og Skotland til en ”allkunst” festival som fik navnet KIK (Kunst – Idræt – Kultur). Dette ”Sociale Allkunstverk” er en festival for beboere og medarbejder og nu var det den 7. gang det blev afholdt. Tre gange har festivalen været i Sverige og tre ganger i Norge og nu kom den så til Danmark og Fuglsøcentret i Mols.

Hele festivalen blev planlagt ved tre sammenkomster af en inspirationsgruppe med repræsentanter (beboere og medarbejder) fra forskellige virksomheder i Norden. Et ønske var at finde noget som var typisk ”dansk” og det mest danske vi fandt var H.C. Andersen som mange ønskede lære kende. H.C. Andersen var et særligt menneske og på en måde ”anderledes” end andre, men det var for ham ikke til en begrænsning men en begavelse.

Et sange-spil voksede frem med musik af Jette Rymer og tekst af Torben Olesen. Morgen foredragene behandlede temaer som ”Anderledeshed” og ”Forvandling”. Workshops med forskellige aktiviteter som fodboldsturnering og sangøvelse i den store sal fyldte vores dage og da vi den sidste dag havde en eventyrlig afslutning gik alt op i en ”højere enhed”. Vi er mange som glæder os til næste festival som er planlagt til sommeren 2017. Der vil også blive flere inspirationsmøder hvor det inkluderende og delagtiggørende på tværs af sprog, baggrund, arbejde, begavelse, interesse, handicap vil være i fokus.

Sonny Ferm / Projektleder 2015.