Svenska utbildningar

Järna
Läkepedagogisk och socialterapeutisk utbildning, 4 år.
Fortbildning i Waldorfpedagogik för läkepedagoger.
Fortbildningskurser för läkepedagoger.

Järna Kompetens och LäS-utbildningar
Länk till LäS-utbildningar

Mer information:
Varna.nu