Majdagar

Majdagarna är Nordiska studiedagar dit människor, som jobbar med läkepedagogik och socialterapi, kommer från hela Norden. Majdagarna har arrangerats varje år av Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi sedan mer än 30 år, och sedan 2011 vartannat år i Kulturhuset i Ytter-Järna, Sverige.

Majdagar 2017 infaller: ons 24 till lör 27 maj 2017