BLAGOE DELO – Et pilotprosjekt for inkludering av mennesker med funksjonsvansker i Ural-området, Russland

Teaterforestilling Ekaterinburg

 

 

Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi samarbeider med en organisasjon i Uralområdet – Blagoe delo – for utvikling av sosialterapi i Russland. I sentrum for arbeidet står informasjon om FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter. Russland ratifiserte konvensjonen i 2012 og må utvikle lovgivning og praksis på det sosiale området.

Sverdlovsk region, Russland: 2/3 av Norge

Innbyggere: 4,5 mill.

Hovedstad: Ekaterinburg 1,5 mill. Transitt mellom Europa og Asia, by i dynamisk utvikling

Funksjonshemmede: 300 000, derav 7800 i 30 lukkede internater.

 

Visjon og misjon

Målet er å videreutvikle Blagoe Delo som modell for sosial og kulturell inkludering, spre modellen til andre regioner i Russland og synliggjøre funksjonshemmedes rolle i utviklingen av en inkluderende kultur.

 

Hva vi har oppnådd siden 2005

Vi informerer om og fremmer FN-konvensjonen gjennom aktiviteter på flere områder samtidig – for å skape en synergieffekt:

  • Et dagsenter for 50 unge og voksne med funksjonshemninger, 7 verksteder og 20 medarbeidere.
  • Teaterstudio for 20 ungdommer som viser forestillinger lokalt og regionalt. Teatergruppen har også deltatt på festivaler i utlandet (Peer Gynt, Wien, Nordisk Allkunstverk).
  • En akkreditert videreutdanning i sosialterapi (ved Crossfields, UK) for sosialarbeidere i regionen, for tiden 20 studenter. Seminaret har samarbeidsavtaler med institusjoner og dosenter i Europa som kontinuerlig bringer nye perspektiver inn i arbeidet.
  • Lobbyvirksomhet, samarbeid og dialog med media og med regionale og føderale myndigheter. Dette er nødvendig for å kunne oppnå varige, bærekraftige resultater. Blagoe delos direktør er medlem av Public Chamber og guvernørens råd for funksjonshemmede.
  • Inspirert av Nordisk Allkunstverk arrangerte Blagoe Delo en all-russisk kongress for funksjonshemmede i Ekaterinburg i 2012. Arrangementet var vellykket, med 300 deltagere fra 8 regioner i Russland.

Arbetet i öst- nårgra glimtar – Brigitte Deck skriver om sitt besök till Blagoe Delo

Perspektiver 2015 – 2018

Verdenskongress for funksjonshemmede i Ekaterinburg 2017 – «Making Values Visible»:

Sosialministeren og regjeringen i Sverdlovsk ble inspirert av den russiske kongressen for funksjonshemmede og har tilbudt seg å stå som medarrangør av en første verdenskongress for funksjonshemmede, i samarbeid med Blagoe Delo, de sosialterapeutiske virksomhetene i Norden og kongress-bevegelsen i Europa, www.in-der-begegnung-leben.eu

Forberedelsene til en slik kongress kan gi arbeidet med spredning av sosialterapien og kjennskap til FN-Konvensjonen et stort løft. Vi ønsker å realisere flere tiltak i denne perioden: organisere en turné til ulike regioner i Russland, en event-pakke med kulturfestival, konferanser, dialogmøter med myndigheter, kurs m.m.

‘Blagoe Delo’ teaterforestilling i Ekaterinburg

 

Med dette prosjektet vil vi

  • gi et viktig bidrag til Russlands oppgave med å realisere FN konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter
  • inspirere de funksjonshemmede og deres organisasjoner til å innta en aktiv rolle i utviklingen av en inkluderende kultur i lokale samfunn
  • styrke sivilsamfunnet, skape tillit til at utvikling er mulig og gi inspirasjon og impulser til en fremtidig samfunnsform i Russland.
  • Formidle sosialterapeutiske arbeidsmetoder for sosialarbeidere i samarbeid med Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo og Ural Institute for Social Education i Ekaterinburg.

Vi søker samarbeidspartnere og investorer – privatpersoner, stiftelser, organisasjoner, virksomheter – som vil investere i sosial utvikling.

 

Prosjektleder: Petter Holm, Institutt for Sosialterapi, Bergen, Norge

Bidrag til prosjektet kan sendes til forbundets støttekonto for Blagoe Delo i GLS Bank, Christstr. 9, DE-44708 Bochum,  IBAN: DE58 4306 0967 4020 461400, Swift: GENODEM 1 GLS